Źródła do badania kina i kultury popularnej na przełomie XIX i XX w.
Cyfrowa humanistyka
w działaniu
Search using this query type: Notice: Undefined index: query_type in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 7 Notice: Undefined variable: query_types in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 7
Notice: Undefined variable: record_types in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 9

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

O bazie

Baza „Kultura atrakcji” ma ambicję zgromadzić cyfrowe reprodukcje wszystkich istniejących źródeł dotyczących kina i pokrewnych form rozrywkowych na przełomie XIX i XX wieku (do 1918 r.) z obszaru tzw. Królestwa Polskiego.

Baza wykorzystuje oprogramowanie Omeka i udostepnia źródła opisane zgodnie ze standardem Dublin Core. To narzędzie wpisujące się w ideę cyfrowej humanistyki, czyli wykorzystywania nowych technologii informatycznych w badaniach humanistycznych. Baza pomyślana została jako wsparcie dla badaczy i badaczek zajmujących się szeroko pojętą historią kultury. Baza ma ułatwić dostęp do rozproszonych źródeł takich jak:

  • informacje i artykuły prasowe
  • programy kinematografów
  • reklamy i ogłoszenia przedsiębiorstw rozrywkowych
  • ikonografia
  • ulotki i plakaty
  • innych archiwaliów (np. planów architektonicznych i dokumentów urzędowych)

Baza „Kultura atrakcji” została stworzona w ramach projektu badawczego „Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914” realizowanego przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Zalążek zasobu źródłowego stanowią materiały zebrane podczas pracy nad książką „Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku – kino w systemie rozrywkowym Łodzi” (Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013), uzupełnione o rezultaty kwerendy wykonanej na potrzeby projektu „Kultura atrakcji…” dotyczącej głównie obszaru Guberni Warszawskiej i Piotrkowskiej. Zasób archiwalny będzie powiększany wraz z kolejnymi inicjatywami badawczymi.

PLATFORMA OMEKA

Omeka to dostępny na wolnej licencji system archiwizacyjny (platforma publikacyjna i system zarządzania treścią) opracowany przez Center for History and New Media na George Mason University w USA. Omeka została stworzona z myślą o katalogowaniu i prezentacji treści o charakterze naukowym przez biblioteki, archiwa, muzea oraz projekty badawcze. Adres: http://omeka.org
Więcej informacji w języku polskim: http://historiaimedia.org/2010/11/25/omeka-net-atrakcyjna-alternatywa-dla-dlibry/

KONTAKT

Kierownik projektu:

dr Łukasz Biskupski, lukasz.biskupski@swps.edu.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet SWPS
Instytut Kulturoznawstwa
Pok. N105
Ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

WSPÓŁPRACA

dr Dafna Ruppin, Uniwersytet w Utrechcie;
Jakub Klima, Uniwersytet im. Masaryka w Brnie;
dr Michał Pabiś-Orzeszyna, Uniwersytet Łódzki; 
dr Marta Piestrzeniewicz, Maciej Malangiewicz, Monika Rawska