Źródła do badania kina i kultury popularnej na przełomie XIX i XX w.
Cyfrowa humanistyka
w działaniu
Search using this query type: Notice: Undefined index: query_type in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 7 Notice: Undefined variable: query_types in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 7
Notice: Undefined variable: record_types in /home/wwwkultura-atrakcji/www/application/views/scripts/search/search-form.php on line 9

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

Źródła

Gazeta Kielecka, 1909, nr 78, z 3.10, s. 2.jpg

Informacja o iluzjonie Merkury w Kielcach, który organizuje pokazy charytatywne.
Kinematograf Ludwika Massalskiego.jpg

Szkic załączony do pozytywnie rozpatrzonej prośby z dnia 2 kwietnia 1909 r. o otwarcie kinematografu na placu należącym do Władysława Wodzińskiego przy ulicy Moskiewskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Był to niewielki parterowy budynek wykonany…
The Phenomen, Dzien-r1909-n147-s2 30.05.jpg

Informacja o otwarciu drewnianego kinematografu The Phenomen. Tamtejsze seanse filmowe wzbogacone są o synchroniczne efekty dźwiękowe.
Zielone Świątki - Wodny Rynek (Łódź)

Ogłoszenie 5 lipca 1911 reklamujące film "W szale namiętności" z kinematografu Iluzjon w Warszawie znajdującego się na ul. Miodowej 3.
Kronika_Powszechna-r1911-n2-s23-24.pdf

Felieton krytykujący fakt, że - mimo złego, zdaniem autora, klimatu politycznego - warszawiacy uczestniczą chętnie w różnego rodzaju rozrywkach.
Wzmianki o psychologii widza kinowego oraz popularności kinematografów.
Gazeta Kielecka, 1911, nr 34, z 30.04, s. 2.jpg

Informacja o skargach na głośną pracę dynamomaszyny kinematografu Merkury w Kielcach.
Organ nr 49 z dnia 3 grudnia 1911 a.jpg

Informacja o przekształceniu własnościowych variete/iluzjonu Zacisze w Sosnowcu.
Organ nr 49 z dnia 3 grudnia 1911 b.jpg

Informacja o nakazie usunięcia z ulic Warszawy reklam kinematografów jako przyczyn tamowania ruchu przechodniów.
195181.jpg

Pocztówka przedstawiająca róg ul. Zielonej i Piotrkowskiej w Łodzi, w głębi po lewej stronie widoczny jest kinematograf Bio-Express, ul. Zielona 2.
casino - zoom.jpg

Fotografia wnętrza kinematografu Casino w Łodzi zamieszczona w czasopiśmie "Złoty Róg". Podpis pod fotografią: "Scena teatru Casino".